Header file

Trang chủ | Phòng Đào tạo | Thư điện tử | Quản trị | Liên hệ

Giới thiệu chung
Thông báo
Tuyển sinh
Kế hoạch giảng dạy
Chương trình đào tạo
Quy chế quy định
Hỏi - Đáp

TÌM KIẾM

 Visitors: 19,865,043
Thông báo

THÔNG BÁO (V/v kiểm tra kết quả học tập giáo dục thể chất K49) - 30/9/2016

THÔNG BÁO (V/v kiểm tra kết quả học tập giáo dục thể chất K49)   Xem chi tiết

Thông báo V/v Bố trí ngày thi bù cho ngày 25/05/2016 - 26/5/2016

Thông báo V/v Bố trí ngày thi bù cho ngày 25/05/2016   Xem chi tiết


Tuyển sinh

Thủ tục, giấy tờ nhập học đại học tuyển bổ sung (NV2) - 4/10/2013

Thủ tục, giấy tờ nhập học đại học tuyển bổ sung   Xem chi tiết

Danh sách thi sinh trúng tuyển đại học chính quy nguyện vọng bổ sung năm 2013 - 2/10/2013

   Xem chi tiết


Kế hoạch giảng dạy

THỜI KHOÁ BIỂU ĐẠI HỌC CHÍNH QUI K52 Học kỳ 1 năm học 2016 - 2017 - 8/9/2016

THỜI KHOÁ BIỂU ĐẠI HỌC CHÍNH QUI K52 Học kỳ 1 năm học 2016 - 2017   Xem chi tiết

TKB dự kiến học kì 1 (16-17) - 9/5/2016

TKB dự kiến học kì 1 (16-17)   Xem chi tiết


Chương trình đào tạo

Chương trình đào tạo K43, K44, K45, K46, K47, K48 & CĐ - 14/1/2014

Chương trình đào tạo K43, K44, K45, K46, K47, K48 & CĐ   Xem chi tiết

Chương trình đào tạo K47, K48 - 26/9/2013

Chương trình đào tạo K47, K48   Xem chi tiết


Quy chế, quy định

Quy định về đào tạo đại học chính quy theo hệ thống tín chỉ_2013 - 19/8/2013

   Xem chi tiết

Quy định về việc thực tập và làm tốt nghiệp đối với khóa 15 song bằng năm học 2012 - 2013 - 24/1/2013

Quy định về việc thực tập và làm tốt nghiệp đối với khóa 15 song bằng năm học 2012 - 2013   Xem chi tiết