Header file

Trang chủ | Phòng Đào tạo | Thư điện tử | Quản trị | Liên hệ

Giới thiệu chung
Thông báo
Tuyển sinh
Kế hoạch giảng dạy

Kế hoach năm

Thời khóa biểu

Lịch thi

Chương trình đào tạo
Quy chế quy định
Hỏi - Đáp

TÌM KIẾM

 Visitors: 19,855,786

  Thông báo

THÔNG BÁO (V/v kiểm tra kết quả học tập giáo dục thể chất K49) - 30/9/2016

THÔNG BÁO (V/v kiểm tra kết quả học tập giáo dục thể chất K49)   Xem chi tiết

Thông báo V/v Bố trí ngày thi bù cho ngày 25/05/2016 - 26/5/2016

Thông báo V/v Bố trí ngày thi bù cho ngày 25/05/2016   Xem chi tiết

Danh sách SV khóa cũ dự kiến tốt nghiệp cùng K48 - 25/4/2016

Danh sách SV khóa cũ dự kiến tốt nghiệp cùng K48   Xem chi tiết

Về việc tổ chức các lớp học phần giáo dục thể chất cho sinh viên các khoá thuộc nhóm sức khoẻ đặc biệt - 12/1/2016

Về việc tổ chức các lớp học phần giáo dục thể chất cho sinh viên các khoá thuộc nhóm sức khoẻ đặc biệt   Xem chi tiết

DANH SÁCH THỰC TẬP K48 VÀ KHÓA CŨ LẦN 1 - 29/12/2015

DANH SÁCH THỰC TẬP K48 VÀ KHÓA CŨ LẦN 1   Xem chi tiết

CÁC TIN BÀI KHÁC

 Mẫu đơn đăng ký học thể dục cho nhóm sức khỏe yếu - 19/11/2015

 Danh sách sinh viên K48 đủ điền kiện đi thực tập - 17/11/2015

 V/v Danh sách sinh viên K48 được cấp, không được cấp CC GDTC - 3/11/2015

 Trả bằng tốt nghiệp K47 và khóa cũ bổ sung tháng 10/2015 - 23/10/2015

 Về việc tổ chức các lớp học phần giáo dục thể chất cho sinh viên các khoá thuộc nhóm sức khoẻ đặc biệt - 23/10/2015

 QĐ 555A ngày 09/09/2015 về việc cấp CC GDTC cho sv ĐHCQ K47, CDD và khóa trước - 29/9/2015

 DANH SÁCH DỰ KIẾN TỐT NGHIỆP BỔ SUNG ĐỢT 1 K47,CĐ 16 VÀ KHÓA CŨ (09/2015) - 25/9/2015