Header file

Trang chủ | Phòng Đào tạo | Thư điện tử | Quản trị | Liên hệ

Giới thiệu chung
Thông báo
Tuyển sinh
Kế hoạch giảng dạy

Kế hoach năm

Thời khóa biểu

Lịch thi

Chương trình đào tạo
Quy chế quy định
Hỏi - Đáp

TÌM KIẾM

 Visitors: 19,866,857

  Thông báo /

DANH SÁCH DỰ KIẾN TỐT NGHIỆP BỔ SUNG ĐỢT 1 K47,CĐ 16 VÀ KHÓA CŨ (09/2015) - 25/9/2015

DANH SÁCH DỰ KIẾN TỐT NGHIỆP BỔ SUNG ĐỢT 1 K47,CĐ 16 VÀ KHÓA CŨ (09/2015)


Xem file chi tiết

CÁC TIN BÀI KHÁC

 Thông báo v/v nộp đơn xin xét tốt nghiệp khóa 46, 47, CĐ15,16 và khóa cũ - 22/9/2015

 Mở lớp chương trình 2 K19 - 12/9/2015

 DS tốt nghiệp dự kiến Song bằng K16D,K & khóa cũ - 17/6/2015

 Thời khoá biểu học QPAN tại trường ĐHTM - 29/5/2015

 Danh sach SV K50 và khoá cũ học QPAN năm 2015 - 27/5/2015

 Danh sách K47 và CĐ16 xét tốt nghiệp đến ngày 21/05/2015 - 25/5/2015

 Thông báo làm thẻ sinh viên đại học chính quy chương trình thứ 2 khóa 18 - 9/5/2015

 Về việc giảng dạy học phần Giáo dục quốc phòng - An ninh cho khóa 50 - 16/4/2015

 Mẫu đơn cho SV đăng ký thi hoặc đổi lịch thi bị trùng - 13/3/2015

 Danh sách xóa tên sinh viên học CT2 khóa 17, 18 - 11/3/2015