Header file

Trang chủ | Phòng Đào tạo | Thư điện tử | Quản trị | Liên hệ

Giới thiệu chung
Thông báo
Tuyển sinh
Kế hoạch giảng dạy

Kế hoach năm

Thời khóa biểu

Lịch thi

Chương trình đào tạo
Quy chế quy định
Hỏi - Đáp

TÌM KIẾM

 Visitors: 19,866,873

  Thông báo /

QĐ 555A ngày 09/09/2015 về việc cấp CC GDTC cho sv ĐHCQ K47, CDD và khóa trước - 29/9/2015

QĐ 555A ngày 09/09/2015 về việc cấp CC GDTC cho sv ĐHCQ K47, CDD và khóa trước


Xem file chi tiết

CÁC TIN BÀI KHÁC

 DANH SÁCH DỰ KIẾN TỐT NGHIỆP BỔ SUNG ĐỢT 1 K47,CĐ 16 VÀ KHÓA CŨ (09/2015) - 25/9/2015

 Thông báo v/v nộp đơn xin xét tốt nghiệp khóa 46, 47, CĐ15,16 và khóa cũ - 22/9/2015

 Mở lớp chương trình 2 K19 - 12/9/2015

 DS tốt nghiệp dự kiến Song bằng K16D,K & khóa cũ - 17/6/2015

 Thời khoá biểu học QPAN tại trường ĐHTM - 29/5/2015

 Danh sach SV K50 và khoá cũ học QPAN năm 2015 - 27/5/2015

 Danh sách K47 và CĐ16 xét tốt nghiệp đến ngày 21/05/2015 - 25/5/2015

 Thông báo làm thẻ sinh viên đại học chính quy chương trình thứ 2 khóa 18 - 9/5/2015

 Về việc giảng dạy học phần Giáo dục quốc phòng - An ninh cho khóa 50 - 16/4/2015

 Mẫu đơn cho SV đăng ký thi hoặc đổi lịch thi bị trùng - 13/3/2015