Header file

Trang chủ | Phòng Đào tạo | Thư điện tử | Quản trị | Liên hệ

Giới thiệu chung
Thông báo
Tuyển sinh
Kế hoạch giảng dạy

Kế hoach năm

Thời khóa biểu

Lịch thi

Chương trình đào tạo
Quy chế quy định
Hỏi - Đáp

TÌM KIẾM

 Visitors: 19,866,878

  Thông báo /

Trả bằng tốt nghiệp K47 và khóa cũ bổ sung tháng 10/2015 - 23/10/2015

Hiện nay đã có bằng tốt nghiệp đại học chính quy k47,CĐ 16 và khóa trước tốt nghiệp bổ sung tháng 10/2015. các bạn sinh viên đến phòng QL đào tạo nhận bằng vào các buổi chiều từ thứ 3 đến thứ 6 hàng tuần.


CÁC TIN BÀI KHÁC

 Về việc tổ chức các lớp học phần giáo dục thể chất cho sinh viên các khoá thuộc nhóm sức khoẻ đặc biệt - 23/10/2015

 QĐ 555A ngày 09/09/2015 về việc cấp CC GDTC cho sv ĐHCQ K47, CDD và khóa trước - 29/9/2015

 DANH SÁCH DỰ KIẾN TỐT NGHIỆP BỔ SUNG ĐỢT 1 K47,CĐ 16 VÀ KHÓA CŨ (09/2015) - 25/9/2015

 Thông báo v/v nộp đơn xin xét tốt nghiệp khóa 46, 47, CĐ15,16 và khóa cũ - 22/9/2015

 Mở lớp chương trình 2 K19 - 12/9/2015

 DS tốt nghiệp dự kiến Song bằng K16D,K & khóa cũ - 17/6/2015

 Thời khoá biểu học QPAN tại trường ĐHTM - 29/5/2015

 Danh sach SV K50 và khoá cũ học QPAN năm 2015 - 27/5/2015

 Danh sách K47 và CĐ16 xét tốt nghiệp đến ngày 21/05/2015 - 25/5/2015

 Thông báo làm thẻ sinh viên đại học chính quy chương trình thứ 2 khóa 18 - 9/5/2015