Header file

Trang chủ | Phòng Đào tạo | Thư điện tử | Quản trị | Liên hệ

Giới thiệu chung
Thông báo
Tuyển sinh
Kế hoạch giảng dạy

Kế hoach năm

Thời khóa biểu

Lịch thi

Chương trình đào tạo
Quy chế quy định
Hỏi - Đáp

TÌM KIẾM

 Visitors: 19,866,876

  Thông báo /

Danh sách sinh viên K48 đủ điền kiện đi thực tập - 17/11/2015

1. Danh sách sinh viên đủ điệu kiện đi thực tập 2. Danh sách sinh viên không đủ điều kiện 3. Danh sách sinh viên được chuyển điểm từ bằng 2 về bằng 1


Xem file chi tiết

CÁC TIN BÀI KHÁC

 V/v Danh sách sinh viên K48 được cấp, không được cấp CC GDTC - 3/11/2015

 Trả bằng tốt nghiệp K47 và khóa cũ bổ sung tháng 10/2015 - 23/10/2015

 Về việc tổ chức các lớp học phần giáo dục thể chất cho sinh viên các khoá thuộc nhóm sức khoẻ đặc biệt - 23/10/2015

 QĐ 555A ngày 09/09/2015 về việc cấp CC GDTC cho sv ĐHCQ K47, CDD và khóa trước - 29/9/2015

 DANH SÁCH DỰ KIẾN TỐT NGHIỆP BỔ SUNG ĐỢT 1 K47,CĐ 16 VÀ KHÓA CŨ (09/2015) - 25/9/2015

 Thông báo v/v nộp đơn xin xét tốt nghiệp khóa 46, 47, CĐ15,16 và khóa cũ - 22/9/2015

 Mở lớp chương trình 2 K19 - 12/9/2015

 DS tốt nghiệp dự kiến Song bằng K16D,K & khóa cũ - 17/6/2015

 Thời khoá biểu học QPAN tại trường ĐHTM - 29/5/2015

 Danh sach SV K50 và khoá cũ học QPAN năm 2015 - 27/5/2015