Header file

Trang chủ | Phòng Đào tạo | Thư điện tử | Quản trị | Liên hệ

Giới thiệu chung
Thông báo
Tuyển sinh
Kế hoạch giảng dạy

Kế hoach năm

Thời khóa biểu

Lịch thi

Chương trình đào tạo
Quy chế quy định
Hỏi - Đáp

TÌM KIẾM

 Visitors: 19,866,818

  Thông báo /

Thông báo V/v Bố trí ngày thi bù cho ngày 25/05/2016 - 26/5/2016

Thông báo V/v Bố trí ngày thi bù cho ngày 25/05/2016


Xem file chi tiết

CÁC TIN BÀI KHÁC

 Danh sách SV khóa cũ dự kiến tốt nghiệp cùng K48 - 25/4/2016

 Về việc tổ chức các lớp học phần giáo dục thể chất cho sinh viên các khoá thuộc nhóm sức khoẻ đặc biệt - 12/1/2016

 DANH SÁCH THỰC TẬP K48 VÀ KHÓA CŨ LẦN 1 - 29/12/2015

 Mẫu đơn đăng ký học thể dục cho nhóm sức khỏe yếu - 19/11/2015

 Danh sách sinh viên K48 đủ điền kiện đi thực tập - 17/11/2015

 V/v Danh sách sinh viên K48 được cấp, không được cấp CC GDTC - 3/11/2015

 Trả bằng tốt nghiệp K47 và khóa cũ bổ sung tháng 10/2015 - 23/10/2015

 Về việc tổ chức các lớp học phần giáo dục thể chất cho sinh viên các khoá thuộc nhóm sức khoẻ đặc biệt - 23/10/2015

 QĐ 555A ngày 09/09/2015 về việc cấp CC GDTC cho sv ĐHCQ K47, CDD và khóa trước - 29/9/2015

 DANH SÁCH DỰ KIẾN TỐT NGHIỆP BỔ SUNG ĐỢT 1 K47,CĐ 16 VÀ KHÓA CŨ (09/2015) - 25/9/2015