Header file

Trang chủ | Phòng Đào tạo | Thư điện tử | Quản trị | Liên hệ

Giới thiệu chung
Thông báo
Tuyển sinh
Kế hoạch giảng dạy
Chương trình đào tạo
Quy chế quy định
Hỏi - Đáp

TÌM KIẾM

 Visitors: 19,866,839

  Tuyển sinh /

Thông báo tuyển sinh bổ sung đại học chính quy năm 2013 - 10/9/2013


Xem file chi tiết

CÁC TIN BÀI KHÁC

 Thông báo kết quả đăng ký chuyên ngành_Tuyển sinh đại học chính quy năm 2013 - 3/9/2013

 Thông báo về việc nhập học đại học chính quy năm 2013 - 26/8/2013

 Danh sách thi sinh trúng tuyển đại học chính quy năm 2013 - 26/8/2013

 Thông báo điểm chuẩn tuyển sinh đại học chính quy năm 2013 - 9/8/2013

 Quy định tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển và xét tuyển thẳng vào đại học chính quy năm 2013 - 9/4/2013

 Thông tin tuyển sinh 2013 - 27/3/2013