Header file

Trang chủ | Phòng Đào tạo | Thư điện tử | Quản trị | Liên hệ

Giới thiệu chung
Thông báo
Tuyển sinh
Kế hoạch giảng dạy
Chương trình đào tạo
Quy chế quy định
Hỏi - Đáp

TÌM KIẾM

 Visitors: 19,866,837

  Tuyển sinh /

Thông báo điểm trúng tuyển đại học chính quy nguyện vọng bổ sung năm 2013 - 2/10/2013

Thông báo điểm trúng tuyển đại học chính quy nguyện vọng bổ sung năm 2013

Xem file chi tiết

CÁC TIN BÀI KHÁC

 Thông báo tuyển sinh bổ sung đại học chính quy năm 2013 - 10/9/2013

 Thông báo kết quả đăng ký chuyên ngành_Tuyển sinh đại học chính quy năm 2013 - 3/9/2013

 Thông báo về việc nhập học đại học chính quy năm 2013 - 26/8/2013

 Danh sách thi sinh trúng tuyển đại học chính quy năm 2013 - 26/8/2013

 Thông báo điểm chuẩn tuyển sinh đại học chính quy năm 2013 - 9/8/2013

 Quy định tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển và xét tuyển thẳng vào đại học chính quy năm 2013 - 9/4/2013

 Thông tin tuyển sinh 2013 - 27/3/2013