Header file

Trang chủ | Phòng Đào tạo | Thư điện tử | Quản trị | Liên hệ

Giới thiệu chung
Thông báo
Tuyển sinh
Kế hoạch giảng dạy
Chương trình đào tạo
Quy chế quy định
Hỏi - Đáp

TÌM KIẾM

 Visitors: 19,865,046

  Kế hoạch giảng dạy

THỜI KHOÁ BIỂU ĐẠI HỌC CHÍNH QUI K52 Học kỳ 1 năm học 2016 - 2017 - 8/9/2016

THỜI KHOÁ BIỂU ĐẠI HỌC CHÍNH QUI K52 Học kỳ 1 năm học 2016 - 2017   Xem chi tiết

TKB dự kiến học kì 1 (16-17) - 9/5/2016

TKB dự kiến học kì 1 (16-17)   Xem chi tiết

LỊCH THI ĐẠI HỌC CHÍNH QUI K48, 49, 50, 51 VÀ CHƯƠNG TRÌNH 2 K 17,18,19 - 1/3/2016

LỊCH THI ĐẠI HỌC CHÍNH QUI K48, 49, 50, 51 VÀ CHƯƠNG TRÌNH 2 K 17,18,19   Xem chi tiết

Thời khóa biểu học kỳ 2 năm học 2015-2016 - 25/11/2015

Thời khóa biểu học kỳ 2 năm học 2015-2016   Xem chi tiết

Lịch thi HK 1(15-16) ĐHCQ K48,49,50,51 và Chương trình 2 K17,18 - 29/9/2015

Sinh viên hoãn thi kỳ trước hoặc bị trùng lịch thi, muốn đăng ký thi hoặc đổi lịch thi bị trùng phải làm đơn theo mẫu nộp tại phòng QLĐT (Phòng 12-U1) thời gian nộp đơn từ ngày 02/11/2015 đến 16h30 ngày 23/11/2015. Quá thời hạn nêu trên nhà trường sẽ không giải quyết   Xem chi tiết

CÁC TIN BÀI KHÁC

 Thời khóa biểu Khóa 51 - 10/9/2015

 Thời khóa biểu toàn khóa học kỳ 1 năm học 2015 - 2016 - 8/6/2015

 Lịch thi HK2 (14-15) - 13/3/2015

 Thời khóa biểu chính thức học kỳ 2 năm học 2014 - 2015 - 25/12/2014

 Lịch thi chương trình 2 kỳ 1 năm học 2014 - 2015 - 13/11/2014

 Lịch thi chính thức học kỳ 1 năm học 2014 - 2015 - 24/10/2014

 LỊCH THI DỰ KIẾN HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2014 - 2015 - 14/10/2014