Header file

Trang chủ | Phòng Đào tạo | Thư điện tử | Quản trị | Liên hệ

Giới thiệu chung
Thông báo
Tuyển sinh
Kế hoạch giảng dạy
Chương trình đào tạo
Quy chế quy định
Hỏi - Đáp

TÌM KIẾM

 Visitors: 19,866,830

  Kế hoạch giảng dạy / Lịch thi

LỊCH THI DỰ KIẾN HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2014 - 2015 - 14/10/2014

LỊCH THI DỰ KIẾN HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2014 - 2015

LỊCH THI DỰ KIẾN HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2014 - 2015
Xem file chi tiết

CÁC TIN BÀI KHÁC

 Lịch thi chính thức học kỳ 2 năm học 2013 - 2014. - 17/4/2014

 LỊCH THI LẠI CAO ĐẲNG 15,16 KÌ 1 NĂM HỌC 2013-2014 - 10/3/2014

 Lịch thi chính thức kì 1 13-14 - 14/11/2013

 Lịch thi dự kiến lần 1 kỳ 1 năm học 2013 - 2014 - 18/9/2013

 LỊCH THI CHÍNH THỨC LẦN 1 KỲ 2 NĂM 2012.2013 - 16/5/2013