Header file

Trang chủ | Phòng Đào tạo | Thư điện tử | Quản trị | Liên hệ

Giới thiệu chung
Thông báo
Tuyển sinh
Kế hoạch giảng dạy
Chương trình đào tạo
Quy chế quy định
Hỏi - Đáp

TÌM KIẾM

 Visitors: 19,866,880

  Kế hoạch giảng dạy / Thời khoá biểu


Thời khóa biểu Khóa 51 - 10/9/2015

Thời khóa biểu Khóa 51


Xem file chi tiết

CÁC TIN BÀI KHÁC

 Thời khóa biểu toàn khóa học kỳ 1 năm học 2015 - 2016 - 8/6/2015

 Thời khóa biểu chính thức học kỳ 2 năm học 2014 - 2015 - 25/12/2014

 Thời khóa biểu học kỳ 1 năm học 2014 - 2015 - 20/6/2014

 Thời khóa biểu chương trình 2 học kỳ 2 (2013-2014) - 10/4/2014

 Thời khóa biểu học kỳ 2 năm học 2013 - 2014 - 9/1/2014

 Thời khóa biểu K49 - 7/10/2013

 Thời khóa biểu K49(NV2) - 7/10/2013

 Thời khóa biểu K46, 47, 48, 49 và CĐ 15, 16 học kỳ 1 năm học 2013 - 2014 - 5/6/2013

 Thời khóa biểu quân sự K48 - 4/6/2013

 Thời khóa biểu học kỳ II năm học 2012 - 2013 - 4/1/2013