Header file

Trang chủ | Phòng Đào tạo | Thư điện tử | Quản trị | Liên hệ

Giới thiệu chung
Thông báo
Tuyển sinh
Kế hoạch giảng dạy
Chương trình đào tạo
Quy chế quy định
Hỏi - Đáp

TÌM KIẾM

 Visitors: 19,865,049

  Quy chế, quy định

Quy định về đào tạo đại học chính quy theo hệ thống tín chỉ_2013 - 19/8/2013

   Xem chi tiết

Quy định về việc thực tập và làm tốt nghiệp đối với khóa 15 song bằng năm học 2012 - 2013 - 24/1/2013

Quy định về việc thực tập và làm tốt nghiệp đối với khóa 15 song bằng năm học 2012 - 2013   Xem chi tiết

Quy định về việc thực tập và làm tốt nghiệp đối với đại học K45 và CĐ 14 năm học 2012 - 2013 - 24/1/2013

Quy định về việc thực tập và làm tốt nghiệp đối với đại học K45 và CĐ 14 năm học 2012 - 2013   Xem chi tiết

Thông tư 57/2012/BGDĐT "Sửa đổi, bổ sung một số điều Quy chế đào tạo đại học,cao đẳng chính quy theo hệ thống tín chỉ - 31/12/2012

   Xem chi tiết

Quy chế đào tạo đai học, cao đẳng chính quy theo hệ thống tín chỉ - 15/11/2012

   Xem chi tiết

CÁC TIN BÀI KHÁC

 Quy chế đào tạo đại học, cao đẳng chính quy theo hệ thống tín chỉ - Quy chế 43 - 14/11/2012