Header file

Trang chủ | Phòng Đào tạo | Thư điện tử | Quản trị | Liên hệ

Giới thiệu chung
Thông báo
Tuyển sinh
Kế hoạch giảng dạy
Chương trình đào tạo
Quy chế quy định
Hỏi - Đáp

TÌM KIẾM

 Visitors: 19,866,867

  Quy chế, quy định /

Thông tư 57/2012/BGDĐT "Sửa đổi, bổ sung một số điều Quy chế đào tạo đại học,cao đẳng chính quy theo hệ thống tín chỉ - 31/12/2012


Xem file chi tiết

CÁC TIN BÀI KHÁC

 Quy chế đào tạo đai học, cao đẳng chính quy theo hệ thống tín chỉ - 15/11/2012

 Quy chế đào tạo đại học, cao đẳng chính quy theo hệ thống tín chỉ - Quy chế 43 - 14/11/2012